Certificaten

TÜV

Niets is zo overtuigend als een TÜV-certificaat! In Duitsland wordt het TÜV-certificaat uitgereikt door een onafhankelijke instantie die de technische details op neutrale en genuanceerde wijze beoordeelt. De toetsing wordt uitgevoerd door erkende en zeer ervaren ingenieurs. Omdat het Aquacontrol-Systeem zich inmiddels tientallen jaren heeft bewezen en wij overtuigd zijn van de werking, lieten wij het onder de kritische blik van de TÜV testen. Meerdere onderdelen werden getoetst, en de effectiviteit van onze methode werd bevestigd. En daar zijn wij erg trots op.

 

CE-markering

Uiteraard bent u er van op de hoogte dat apparaten en installaties die in de EU op de markt worden gebracht, een CE-markering moeten hebben op het typeplaatje. Ieder apparaat heeft een verklaring nodig dat het volgens CE-normen is vervaardigd. Deze verklaring geeft aan dat het product aan de laatste EU-regelgeving voldoet. De fabrikant of importeur bevestigt hiermee aan alle normen en voorwaarden te hebben voldaan. Het toezicht op onze producten valt onder de “Wet op de elektromagnetische compatibiliteit van uitrusting (EMC)”. In een uittreksel van de toezichthouder valt te lezen dat de toetsing niet zo maar even afgehandeld mag worden. Boetes van maximaal EUR 50.000 of zelfs een verkoop verbod kunnen worden opgelegd. Alleen al het bijhouden van voortdurend veranderende normen is een aanzienlijke inspanning voor een middelgroot bedrijf. Niet alleen wordt er getoetst op de juistheid en volledigheid van de  CE-verklaring, maar ook vindt er een technische controle van de apparatuur zelf plaats.

  • In 2004 werd 34% van apparaten uit serieproductie en 17% van de enkelvoudige producten technisch niet in orde bevonden
  • Er werden 442 verkoop verboden uitgevaardigd wegens het niet voldoen aan de EMC-richtlijn en het vertonen van mankementen
  • Het percentage dat een verkoop verbod kreeg lag daarmee 93% hoger dan in 2003, waaruit blijkt dat de toetsing behoorlijk streng is

Begin dit jaar moesten wij ook onze documenten en apparatuur uit het lopende productieproces ter beoordeling overhandigen. De uitslag was dat onze apparatuur en documenten voldoen aan de eisen en geen enkel mankement vertonen. Verificatie nummer: 311/00813/08-88825

Bekijk hier de CE markering Aquacontrol (pdf)

 

Verbraucherschutz.de

Kent u dat? U bent op zoek naar een dienst of product waar u zelf eigenlijk geen verstand van heeft. Dan moet je vertrouwen op het advies van vrienden of kennissen om je geen oor aan te laten naaien door een gewetenloze leverancier. Maar wat als er niemand in je omgeving bekend is met dit onderwerp? Dan ga je af op het oordeel van de consumentenbond. In Duitsland is dat de Verbraucherschutz.de. De consumentenbond ontvangt doorlopend feedback van consumenten over goede en slechte of zelfs malafide bedrijven. Sinds 2011 worden wij door de Duitse consumentenbond aanbevolen vanwege onze betrouwbaarheid en klantvriendelijke dienstverlening. Bekijk het certificaat.

 

LUDWIG Bolków Technologie Prijs Mecklenburg-Vorpommern

De deelstaat Mecklenburg-Vorpommern en de Kamer van Industrie en Handel (KVK) uit dat gebied, geven met steun van de technologische centra van het land de “LUDWIG-Bölkow Technologie Prijs Mecklenburg-Vorpommern” voor technische innovaties op het gebied van producten en productieprocessen. Beschermheer is de minister van Economische Zaken van Mecklenburg-Vorpommern. Met deze prijs worden innovatieve bedrijven uit de regio in de belangstelling gezet.

In 2011 ontving Andreas Klauck, de ontwikkelaar en producent van de pulsmodulatie technologie die achter het Aquacontrol-systeem zit, een nominatie voor deze eervolle prijs.