Hoe werkt het?

Optrekkend vocht komt het meest voor in oudere gebouwen, waarin horizontaal isolatiemateriaal ontbreekt of is beschadigd. Maar ook in nieuwere panden kan sprake zijn van muurvocht doordat de isolatie broos is geworden in de afgelopen decennia. Grondwater wordt door het capillaire systeem omhoog getransporteerd in de muren.

Water lost zouten op uit de bodem en vervoert deze met zich mee de muur in. De opgeloste zouten maken het water geleidend! In de muur ontstaat een elektrostatisch veld met een negatieve polariteit. Deze stroomspanning is meetbaar. De opgeloste zouten (H +) worden nu nog meer aangetrokken waardoor er nog meer water wordt aangezogen. Bij optrekkend vocht spelen naast het water nog andere factoren een rol:

  • Bouwmaterialen
  • Tijd
  • Zout
  • Energie-invloeden

Met kennis van bovenstaande invloeden werd het Aquacontrol-Systeem ontwikkeld. Ons systeem is een actief proces op elektrofysische basis. Het bouwt voort op het bestaande potentiaal van een tegengesteld elektrisch veld. De nullijn van het potentiaal wordt terug gebracht tot grondniveau. Het vocht en de daarin opgeloste zouten volgen deze polariteit en migreren binnen een paar weken terug in de bodem. Het potentiaalverschil wordt daarmee in de praktijk omgekeerd. Bij juiste toepassing van het proces zijn vaak al na 4-6 weken meetbare resultaten vast te stellen. En is er een merkbare verbetering van het binnenklimaat waar te nemen. Na 3-5 maanden kan meestal worden gestart met de renovatie. Onder referenties vindt u voorbeelden van objecten die we behandeld hebben.

Er zijn bij ons geen gevallen bekend waarin het systeem heeft gefaald. Alleen de tijd die het duurt om het vocht terug te dringen kan verschillen, omdat deze afhankelijk is van factoren als de gebruikte bouwmaterialen, ventilatie of andere externe omstandigheden.

Bekijk hier de video (Duits):

 

Tevens wordt in onderstaande tekening de werking schematisch weergegeven (Duitstalig):